top of page

HG-HAMMER KR

아이로너 변형이미지.PNG

KR

เครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม

  • สามารถติดตั้งการเชื่อมต่อเพิ่มเติมของม้วนได้เมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น

  • แก้ปัญหาการคลายตัวของสายพานระหว่างการใช้งานโดยใช้สายพานที่กว้างและแข็งแรงและเครื่องมือพักที่มีความแข็งแรงสูง

  • ลดต้นทุนและลดการสูญเสียโดยการแก้ปัญหาการกัดกร่อนการเสียรูปและการแตกร้าวโดยการผลิตด้วย-sus

  • ด้วยโครงสร้างสายพานที่กว้างผลิตภัณฑ์จึงได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างมั่นคงช่วยลดปัญหาการติดหรือม้วงอ

아이롤러 도면_edited.jpg
아이롤러 제원표.PNG
bottom of page